Mat I Väntans Tider

Mat I Väntans Tider

Mat I Väntans Tider
269 SEK
Mer Info!

Foto: Peter Knutson MAT I VÄNTANS TIDER PAULA FRÖSELL UR INNEHÅLLET Boken är uppdelad enligt de tre trimestrarna. I det inledande kapitlet beskrivs perioden före graviditeten, graviditetens nio månader samt förlossningen, utifrån såväl mammans som barnets perspektiv. Förutom vad som händer med dem båda kopplas det till kostens betydelse för mammans välmående och barnets utveckling. Här är informationen kring detta översiktligt och inte så djupt, men hänvisning görs till kapitlen senare i boken som fördjupar sig i exempelvis fisk, järn och illamående. I de följande kapitlen, som ligger i kronologisk ordning enligt trimestrarna, fördjupas det som togs upp i bokens inledning så här kan läsaren får veta mer om det som intresserar henne just nu. Varje kapitel inleds med den mer faktaintensiva texten, där kapitlets område beskrivs både utifrån mamma- och bebisperspektiven, till exempel varför man bör äta ett visst livsmedel (eller vitamin/mineral)alternativt låta bli eller varför detta är viktigt i just en specifik del av graviditeten i de fall det är så. Varje trimester inleds av en kort sammanfattning av det viktigaste att tänka på som gravid. Dessutom finns ett separat faktablad med denna info att sätta på kylskåpet eller använda i livsmedelsbutiken. INFORMATION Titel: Mat i väntans tider Författare: Paula Frösell ISBN: 978-91-979162-6-4 Kategori: Kost och hälsa Fpris: 169 kr Förlag: Paulúns förlag och ICVE Production Sweden AB Utgivning: Augusti 2012 Distribueras av: Förlagssystem Tel: 08-657 95 00 Fax: 08-657 19 95 E-post: order@forlagssystem.se